Μουσείο Λαϊκής Τέχνης


Αποκτήστε όλη την πληροφορία
που πρέπει να γνωρίζετε.

Folk Art Museum in Moniatis
Folk Art Museum
Folk Art Museum
Folk Art Museum
Το Μουσείο δημιουργήθηκε το 2014 και φιλοξενεί ξυλόγλυπτα και άλλα παραδοσιακά οικιακά αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν στην καθημε- ρινότητα τους οι κάτοικοι μέχρι και τον περασμένο αιώνα καθώς και εργαλεία παραδοσιακών επαγγελμάτων.

Ανακαλύψτε το σημείο

ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
© Moniatis Village. All rights reserved. Designed & Developed by Chooseyourcyprus.